Mapowanie Chromosomów w służbie genealogii – po kim mam ten fragment DNA?

by Marta Sobota
Po kim mam ten fragment DNA?

Poniżej znajdziecie mój wykład przygotowany na 9. Konferencję Genealogiczną Geneami 2022 oraz nagranie sesji pytań i odpowiedzi, która odbyła się kilka dni po konferencji.

Mapowanie Chromosomów to technika polegająca na przydzielaniu fragmentów DNA, które dzielimy z krewnymi do konkretnego przodka lub pary przodków. Na przykład, jeśli dzielimy z kimś 70cM wspólnego DNA i wiemy, że wspólnymi przodkami byli nasi prapradziadkowie, to wiemy, że to DNA odziedziczyliśmy właśnie po nich. Im bliższy krewny, tym większa liczba wspólnych segmentów i segmenty te będą też większe.

Przydatny słowniczek

Centymorgan (cM) – Jednostka miary wspólnego DNA. Więcej w artykule Czym są i co oznaczają centymorgany
Match – inaczej Dopasowanie – krewny, z którym mamy wspólne DNA
Chromosomy autosomalne – 22 pary chromosomów (od 1 do 22) zawierające informacje o ok. 6-8 pokoleniach przodków.. Ich numeracja jest zgodna z rozmiarem (1 jest największy, 22 najmniejszy)
Chromosomy płciowe – są nazwane X i Y, to inaczej 23. para chromosomów. Kobiety dziedziczą XX – 1 chromosom X po matce i 1 X chromosom X po ojcu. Mężczyźni dziedziczą XY – 1 chromosom X po matce i 1 chromosom Y po ojcu.

Mapowanie Chromosomów w służbie genealogii – po kim mam ten fragment DNA?

Nagranie wykładu przygotowanego na 9. Konferencję Genealogiczną Geneami w Brzegu, 24 września 2022.

Mapowanie Chromosomów – sesja pytań i odpowiedzi

Sesja pytań i odpowiedzi do wykładu „Mapowanie Chromosomów w służbie genealogii”, która odbyła się 27 września 2022.

Szczegółową listę pytań znajdziecie w opisie filmu na YouTube.

Źródła:

  1. Advanced Genetic Genealogy: Techniques and Case Studies, editor: Debbie Parker Wayne, Wayne Research, 2019
  2. Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy, Blaine T. Bettinger, Penguin Random House, 2019
  3. DNAPainter, Blaine T. Bettinger, 2017
  4. DNA Painter – Chromosome Sudoku for Genetic Genealogy Addicts, Roberta Estates
  5. Why map your chromosomes? Jonny Pearl, 2020

You may also like

Leave a Comment