Jak sprawdzić haplogrupę Y-DNA z wyniku testu autosomalnego?

by Marta Sobota
Haplogrupa Y-DNA z testu autosomalnego

Niektóre firmy oprócz DNA autosomalnego (chromosomy od 1 do 22), sprawdzają także pozycje na chromosomie Y1. Dzięki temu, możemy wygenerować ogólną informację o haplogrupie linii męskiej i dowiedzieć się, jaką drogą migrowali nasi męscy przodkowie przez ostatnie tysiące lat!

Chromosom Y jest przekazywany z ojca na syna, więc mają go jedynie mężczyźni. Jeśli kobieta chce sprawdzić haplogrupę np. ojca lub męża, będzie potrzebowała ich wyników.

Firmy, które do DNA autosomalnego sprawdzają także niektóre pozycje na chromosomie Y i ilość pozycji (SNP)2:

  • 23andMe – 3 733,
  • AncestryDNA – 1 691,
  • MyHeritage – 3 495

Family Tree DNA w teście autosomalnym (nazywanym u nich Family Finder) nie sprawdza żadnych pozycji na chromosomie Y. Zapewne dlatego, że w swojej ofercie mają osobne testy chromosomu Y.

Haplogrupy wygenerowane z testów autosomalnych przedstawionych w tym artykule są porównywalne do mniej więcej poziomu badań STR Y-37/Y-67 w FTDNA.

Clade Finder

Do wygenerowania haplogrupy skorzystamy z narzędzia Clade Finder napisanego przez Huntera Provyn’a udostępnionego na stronie firmy YSEQ. Sprawdzimy, co Clade Finder wskaże dla tej samej osoby z wyników Ancestry oraz My Heritage3.

Zanim zaczniemy pracę z Clade Finderem, należy przygotować plik z surowymi danymi z Ancestry i/lub MyHeritage. Instrukcje, jak pobrać dane znajdziesz poniżej:

Jak pobrać wynik z Ancestry?

Jak pobrać wynik z My Heritage?

Po pobraniu wyniku, należy go rozpakować z formatu .zip do .csv lub .txt – takiego będziemy używać do analizy.

Zjeżdżamy na dół strony, gdzie jest opcja File upload – klikamy na „Choose file” i wskazujemy plik z surowymi danymi.

Po wgraniu pliku pokaże się tabelka z przewidywaną haplogrupą.

Ancestry

Z wyniku Ancestry, Clade Finder wskazał haplogrupę R-L1029, która mieści się pod R1a.

Jako kolejna prognoza (Next best prediciton u dołu strony) zostało wskazane R-Z282, które na drzewku Y-DNA jest wyżej niż R-L1029 (R-Z282 jest „rodzicem” R-L1029). Skąd zatem taka prognoza? Hunter Proven, twórca narzędzia wytłumaczył4, że dzieje się tak, gdy próbka ma wystarczająco dużo SNP, by mieć pewność, że zarówno wskazany subkład (R-L1029) oraz haplogrupa (R-Z282) mają 100% pokrycia i pewności.

R-Z282 jest na drzewie haplogrup Y-DNA „rodzicem” R-L1029

My Heritage

Z wyniku My Heritage, Clade Finder wskazał haplogrupę R-M458.

Jako kolejna prognoza zostało wskazane R-Z2125, jednak wynik powinien pokazać R-M458, a więc inną linię R1a. Jest to znany problem, że wyniki z My Heritage wskazują haplogrupę R-Z2125 u mężczyzn, którzy w rzeczywistości są R-M458. My Heritage sprawdza pozycje SNP, które pasują do obu tych poziomów i algorytm pokazuje dwie alternatywne gałęzie. My Heritage wie o tym problemie od 2021 roku5.

Podsumowanie

Clade Finder jest dobrym narzędziem do ogólnego wskazania informacji o haplogrupie Y-DNA. Ma jednak pewne swoje ograniczenia, pokazane w powyższym artykule. Dlatego jeśli jesteś żywo zainteresowany/-a informacjami o swojej linii męskiej, polecam badanie pełnego chromosomu Y w Family Tree DNA (BIG-Y) lub badanie całego genomu (WGS – Whole Genome Sequencing) w Dante Labs lub Nebuli.

  1. Część firm sprawdza rownież trochę informacji na chromosomie X oraz DNA mitochondrialnym (mtDNA)
  2. https://isogg.org/wiki/Autosomal_DNA_testing_comparison_chart [dostęp: 7 listopada 2022r.]
  3. 23andMe informuje nas o haplogrupie Y-DNA, a po umieszczeniu w Clade Finderze, generuje się ta sama haplogrupa.
  4. Korespondencja e-mailowa
  5. Informacja przesłana mailem od Huntera Proven’a

You may also like

Leave a Comment